วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรม(2)

มาดูโจทย์เรื่อง อนุกรมข้อนี้กัน
25      21      17      23      19      15     18      ...
ก.  17
ข.  16
ค.  15
ง.  14

เฉลยคำตอบ  อันนี้เฉลยเองน่ะค่ะ  คิดว่าน่าจะถูก  ^^
ก. 17

มาดูวิธีทำกันดีกว่า
เราแบ่งตัวเลขออกเป็นชุดละ 3 ตัว
25      21      17   //    23      19      15     //  18      ...
จะเห็นว่าตัวเลขตัวที่สองของแต่ละชุดจะลดลงครั้ง 2   ดังนี้

21 -2  = 19
19-2 = 17

ทำให้ได้คำตอบเป็นเลข 17