วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ(2)

แนวข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการเติมคำ

1. หมอมีหน้าที่......................โรคแก่คนไข้
ก. ขจัด
ข. กำจัด
ค. บำบัด
ง. รักษา

2. กรมศาสนามีคำสั่งห้ามพระภิกษุออก.......................ตามบ้าน
ก. สะสม
ข. เรี่ยไร
ค. ทำบุญ
ง. บอกบุญกุศล

3. งานต้อนรับน้องใหม่ปีนี้จัดอย่างใหญ่โต........................
ก. รโหฐาน
ข. พิสดาร
ค. มหึมา
ง. มโหฬาร

4. ตำรวจสงสัยว่าอาจมีผู้ร้าย......................อยู่ในคนกลุ่มนี้
ก. แฝง
ข. ซ่อน
ค. แอบแฝง
ง. ซุกซ่อน

5. ผู้ดีย่อมไม่ดูถูก.....................คนจน แต่ควรจะให้ความช่วยเหลือเขาเท่านั้น
ก. ย่ำยี
ข. เหยียดหยาม
ค. เยาะเย้ย
ง. เหยียบย่ำ

เฉลยคำตอบ
1.  ค
2.  ข
3.  ง
4.  ค
5.  ข