วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ(5)

1. ทั้งสองฝ่ายตรงเข้า...................กันแทบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ก. ต่อสู้
ข. ห้ำหั่น
ค. ตะลุมบอน
ง. ฟาดฟัน


2. ครูพร้อมที่จะช่วยเหลือ.............ศิษย์เสมอ
ก. แก่
ข. กับ
ค. ต่อ
ง. แต่

3. เวลาโกรธจัด หน้าของเขามักแดง............
ก. แจ๋
ข. ฉาน
ค. ก่ำ
ง. คล้ำ

4. หนังสือเล่มนี้............................ไปด้วยเนื้อหาสารประโยชน์นานาประการ
ก. พรั่งพรู
ข. พรั่งพร้อม
ค. เพียบพร้อม
ง. แพรวพราว

5. คนเราจะต้องมีศาสนาเป็นเครื่อง......................จิตใจ
ก. เหนี่ยวรั้ง
ข. หน่วงเหนี่ยว
ค. ยื้อยุด
ง. ยึดเหนี่ยว

เฉลยคำตอบ
1.  ค
2.  ก
3.  ค
4.  ข
5.  ง