วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (8)

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย
1. เสือ  :  เขี้ยว  >>>>  ? :  ?
ก. ไก่  :  เดือย
ข. เป็ด  :  น้ำ  
ค. กุ้ง :  หนวด  
ง. ปลา  :  ก้าง
2. สีดำ  :  ชั่วร้าย  >>>>  ? :  ?
ก. สกปรก  :  เปื้อน
ข. สีขาว  :  สะอาด  
ค. สีขาว : บริสุทธิ์
ง. ดุร้าย  :  โกรธเกรี้ยว
3. ไปรษณีย์  : ?  >>>>  ?  : อาหาร
ก. ตู้ใส่จดหมาย  :  เครื่องปรุง
ข. จดหมาย   :  เครื่องปรุง
ค. ตู้ใส่จดหมาย  : พ่อครัว
ง. จดหมาย   :  พ่อครัว
4. กลางวัน  : ?  >>>>  ?  : มืด
ก. กลางคืน :  สีดำ
ข. สว่าง   :  สีดำ
ค. กลางคืน  : สว่าง
ง. สว่าง  :  แสงแดด
5. แมงป่อง  : หาง  >>>>  ?  : ?
ก. เสือ :  ขา
ข. ปลา   :  เกล็ด
ค. ปู  : ก้าม
ง. เต่า  :  กระต่าย

เฉลยคำตอบ
ก.เพราะเขี้ยวเป็นอวัยวะที่เสือใช้ในการต่อสู้  เช่นเดียวกับ เดือยที่ไก่ไว้ใช้ในการต่อสู้
ค.เพราะสีดำเปรียบเสมือนความชั่วที่ชั่วร้าย  เช่นเดียวกับสีขาวที่เปรียบเสมือนความดีที่บริสุทธิ์
ง.เพราะคำหลังเป็นกรรมที่เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของคำแรก
ค. เพราะเป็นคำตรงกันข้ามกัน
ค. เพราะแมงป่องใช้หางที่อวัยวะป้องกันตัว  เช่นเดียวกับปูที่ใช้ก้ามในการป้องกันตัว

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (7)

1.ฆ้อน  :  ? >>>> เลื่อย  :  ไม้
ก.กบ                       
ข. สิ่ว                       
ค. ตะปู                  
ง.ขวาน
2.เข็ม  :  ? >>>>  จักร : ผ้า
ก.สน                      
ข. ด้าย                   
ค. แทง                    
ง.เชือก
3. ซื่อ  :  ? >>>>  โง่  :  ควาย
ก.หมา                    
ข.ลา                        
ค.แมว                     
ง.ลิง
4. ?  เรือ >>>> พวงมาลัย  : รถยนต์
ก.ใบพัด                  
ข.คนขับ                 
ค.ลำเรือ                 
ง.หางเสือ
5. ?  ปากกา >>>> น้ำ : ขวด
ก.หมึก                    
ข.ด้าม                     
ค.ยางลบ                                
ง.ดินสอ

เฉลยคำตอบกันดีกว่า 
ลองพิจารณาแล้วคิดตามน่ะจ๊ะ
1.    1     เพราะค้อนใช้ตอกตะปู  เช่นเดียวกับเลื่อยใช้เลื่อยไม้
2.    2     เพราะเข็มต้องมีด้าย เสมือนกับจักรต้องมีผ้าถึงจะทำงานได้
3.    3     เพราะคำเปรียบเทียบโง่เหมือนควาย เสมือนกับแมวนอนหวด
4.    4     เพราะคำแรกเป็นส่วนประกอบของคำหลังที่มีหน้าที่บังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
5.   5    ก  เพราะคำแรกจะบรรจุอยู่ในคำหลัง

cแล้วมาติดตามข้อสอบกันอีกน่ะ  

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (6)

หลังจากไม่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย มานาน วันนี้มีมาฝากแล้วจร้าาา
1. พ่อ  ครอบครัว   >>>>  นายกรัฐมนตรี  :  ?
ก.สภา                     
ข. กฎหมาย            
ค.ประชาชน           
ง. คณะรัฐมนตรี
2. มีด : คม  >>>>  คน  :  ?
ก. รอบคอบ          
ข. สติปัญญา         
ค.มานะอดทน       
ง.เฉลียวฉลาด
3. แมว : หนู  >>>>  ?  : กวาง
ก.งู                          
ข.ม้า                        
ค.เสือ                      
ง.ช้าง
4.ความอร่อย  : ปาก  >>>>  ?  : หู
ก. ความสุข            
ข. ความหอม         
ค. ความงาม          
ง.ความไพเราะ
5. ตา  : ความงาม  >>>>  ?  : ความหอม
ก. หู                         
ข.ลิ้น                      
ค. กลิ่น                   
ง. จมูก

เฉลยคำตอบ
1.     1    เพราะ พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว  เช่นเดียวกับ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
2.     2    เพราะคนที่ฉลาดเปรียบเสมือนกับมีดที่มีความคม
3.     3   เพราะคำหลังเป็นอาหารของคำแรก
4.     4    เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน  คำแรกเป็นผลมาจากคำหลังได้ทำหน้าที่
5.     5    เพราะสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล คำแรกเป็นคำนาม
กาการทำข้อสอบ อุปมา อุปไมย เราต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำ น่ะค่ะ


วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านตัวเลข

แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านตัวเลข


โจทย์ >>> พ่อกับลูกอายุห่างกันเป็นอัตราส่วน  5:1 อีก ,4 ปีข้างหน้าห่างกันเป็นอัตราส่วน  11:3   ,5 ปีที่แล้วพ่อมีอายุห่างจากลูกกี่ปี
วิธีคิด
ตอนนี้ พ่อ กับลูก อายุ 35:7  ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน (5:1)
อีกสี่ปีข้างหน้า พ่อกับลูกอายุ 39:11 (11:3)    << มันได้ 10.63 เลยปัดเป็น 11
ห้าปีที่แล้ว พ่อกับลูกอายุ 30:2 ทำให้ห่างกัน 30-2 =28

ตอบ พ่อกับลูกอายุห่างกัน 28 ปี


โจทย์ประเภทนี้วิธีเริ่มคิดที่ดีที่สุดคือ เราต้องสมมติตัวเลขที่มีความน่าจะเป็นไปได้หรือน่าจะใกล้เคียงกับคำตอบที่สุดเพื่อสามารถต่อยอดเพื่อหาคำตอบได้