วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านตัวเลข

แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านตัวเลข


โจทย์ >>> พ่อกับลูกอายุห่างกันเป็นอัตราส่วน  5:1 อีก ,4 ปีข้างหน้าห่างกันเป็นอัตราส่วน  11:3   ,5 ปีที่แล้วพ่อมีอายุห่างจากลูกกี่ปี
วิธีคิด
ตอนนี้ พ่อ กับลูก อายุ 35:7  ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน (5:1)
อีกสี่ปีข้างหน้า พ่อกับลูกอายุ 39:11 (11:3)    << มันได้ 10.63 เลยปัดเป็น 11
ห้าปีที่แล้ว พ่อกับลูกอายุ 30:2 ทำให้ห่างกัน 30-2 =28

ตอบ พ่อกับลูกอายุห่างกัน 28 ปี


โจทย์ประเภทนี้วิธีเริ่มคิดที่ดีที่สุดคือ เราต้องสมมติตัวเลขที่มีความน่าจะเป็นไปได้หรือน่าจะใกล้เคียงกับคำตอบที่สุดเพื่อสามารถต่อยอดเพื่อหาคำตอบได้