วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อนุกรม

ข้อสอบรูปแบบนี้ แต่ละข้อโจทย์จะกำหนดอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันให้ชุดหนึ่ง แล้วให้หาตัวเลขจำนวนถัดไปมาเติมลงในช่องว่าง  เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด  โดยเลือกจากตัวเลือกที่ 1 - 4  ซึ่งข้อสอบประเภทนี้อาจจะใช้เวลาในการคิดนาน  จึงอยากให้เพื่อนๆอย่าเสียเวลากับข้อที่คิดไม่ออก  ให้ข้ามไปก่อน แล้วทำเครื่องหมายไว้  หากมีเวลาเหลือค่อยกับมาทำ   ฝึกทำโจทย์อนุกรมเยอะๆน่ะค่ะ  ^^