วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (7)

1.ฆ้อน  :  ? >>>> เลื่อย  :  ไม้
ก.กบ                       
ข. สิ่ว                       
ค. ตะปู                  
ง.ขวาน
2.เข็ม  :  ? >>>>  จักร : ผ้า
ก.สน                      
ข. ด้าย                   
ค. แทง                    
ง.เชือก
3. ซื่อ  :  ? >>>>  โง่  :  ควาย
ก.หมา                    
ข.ลา                        
ค.แมว                     
ง.ลิง
4. ?  เรือ >>>> พวงมาลัย  : รถยนต์
ก.ใบพัด                  
ข.คนขับ                 
ค.ลำเรือ                 
ง.หางเสือ
5. ?  ปากกา >>>> น้ำ : ขวด
ก.หมึก                    
ข.ด้าม                     
ค.ยางลบ                                
ง.ดินสอ

เฉลยคำตอบกันดีกว่า 
ลองพิจารณาแล้วคิดตามน่ะจ๊ะ
1.    1     เพราะค้อนใช้ตอกตะปู  เช่นเดียวกับเลื่อยใช้เลื่อยไม้
2.    2     เพราะเข็มต้องมีด้าย เสมือนกับจักรต้องมีผ้าถึงจะทำงานได้
3.    3     เพราะคำเปรียบเทียบโง่เหมือนควาย เสมือนกับแมวนอนหวด
4.    4     เพราะคำแรกเป็นส่วนประกอบของคำหลังที่มีหน้าที่บังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
5.   5    ก  เพราะคำแรกจะบรรจุอยู่ในคำหลัง

cแล้วมาติดตามข้อสอบกันอีกน่ะ